HomeO nasUsługiOfertaSensorGeoportalKontakt

System wielowymiarowej diagnozy zanieczyszczeń powietrza
z wykorzystaniem roju dronów

Zapytaj o usługęOfertaKontakt
Rozwiązanie problemu smoguPM 2,5

Jakość powietrza w Twoim mieście

Planowanie efektywnych działań w zakresie ochrony środowiska musi być poprzedzone precyzyjną diagnozą. MapAir to narzędzie do wielowymiarowej analizy jakości powietrza, które pomoże Ci zaplanować skuteczną strategię.
System występuje w trzech konfiguracjach: Stacjonarnej, Mobilnej, Dronowej.

System stacjonarny może być instalowany na budynkach lub nieruchomych obiektach takich jak: skrzyżowania, szkoły, przedszkola, budynki użyteczności publicznej. Dzięki temu dowiesz się jaki jest stan powietrza w newralgicznych miejscach Twojego miasta.

System mobilny służy do efektywnego pomiaru zanieczyszczeń liniowych wynikających z ruchu komunikacyjnego. Dzięki instalacji niewielkiej ilości sensorów na pojazdach komunikacji miejskiej uzyskasz informację na temat poziomu zanieczyszczenia powietrza w aglomeracji.

System dronowy pozwala na błyskawiczną, precyzyjną oraz skuteczną diagnozę w dowolnym miejscu. Rój dronów precyzyjnie wskaże źródło problemu oraz zdiagnozuje jego wpływ na otoczenie.

Wskazane konfiguracje można dowolnie łączyć uzyskując w ten sposób komplementarną, wielowymiarową diagnozę jakości powietrza.

Planowanie efektywnych działań w zakresie ochrony środowiska musi być poprzedzone precyzyjną diagnozą. MapAir to narzędzie do wielowymiarowej analizy jakości powietrza, które pomoże Ci zaplanować skuteczną strategię.
System występuje w trzech konfiguracjach: Stacjonarnej, Mobilnej, Dronowej.

System stacjonarny może być instalowany na budynkach lub nieruchomych obiektach takich jak: skrzyżowania, szkoły, przedszkola, budynki użyteczności publicznej. Dzięki temu dowiesz się jaki jest stan powietrza w newralgicznych miejscach Twojego miasta.

System mobilny służy do efektywnego pomiaru zanieczyszczeń liniowych wynikających z ruchu komunikacyjnego. Dzięki instalacji niewielkiej ilości sensorów na pojazdach komunikacji miejskiej uzyskasz informację na temat poziomu zanieczyszczenia powietrza w aglomeracji.

System dronowy pozwala na błyskawiczną, precyzyjną oraz skuteczną diagnozę w dowolnym miejscu. Rój dronów precyzyjnie wskaże źródło problemu oraz zdiagnozuje jego wpływ na otoczenie.

Wskazane konfiguracje można dowolnie łączyć uzyskując w ten sposób komplementarną, wielowymiarową diagnozę jakości powietrza.

Do Mapy
Nowoczesny system pomiarówCH2O

Jakość powietrza w Twoim mieście

Sensor MapAir jest autorskim rozwiązaniem firmy LTA Design. Urządzenie mierzy sześć wybranych substancji chemicznych, w konfiguracji podstawowej są to: pyły zawieszone (PM1; PM2,5; PM10), dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), formaldehyd (CH2O), lotne związki organiczne (benzen C6H6), ozon (O3).

Urządzenie było testowane i wzorcowane przez niezależną instytucję badawczą, potwierdzając swoją wysoka jakość i prawidłowość wskazań. Sensor MapAir występuje w trzech wersjach montażowych pozwalających na instalację do pojazdów mobilnych, obiektów stacjonarnych oraz dronów. Dane z sensora wysyłane są za pośrednictwem szybkiego łącza LTE do Geoportalu i mogą być prezentowane w czasie rzeczywistym w formie mapy.

Sensor MapAir jest autorskim rozwiązaniem firmy LTA Design. Urządzenie mierzy sześć wybranych substancji chemicznych, w konfiguracji podstawowej są to: pyły zawieszone (PM1; PM2,5; PM10), dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), formaldehyd (CH20), lotne związki organiczne (benzen C6H6), ozon (O3).

Urządzenie było testowane i wzorcowane przez niezależną instytucję badawczą, potwierdzając swoją wysoka jakość i prawidłowość wskazań. Sensor MapAir występuje w trzech wersjach montażowych pozwalających na instalację do pojazdów mobilnych, obiektów stacjonarnych oraz dronów. Dane z sensora wysyłane są za pośrednictwem szybkiego łącza LTE do Geoportalu i mogą być prezentowane w czasie rzeczywistym w formie mapy.

MapAir VideoEco Smart City

Wprowadzenie zanieczyszczeń do atmosfery zależy od wielu parametrów technicznych źródeł emisji takich, jak ich rozmieszczenie w terenie, ich wysokość i ilość oraz rodzaj emitowanych substancji zanieczyszczających. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze powoduję powstanie zmiennego w czasie i przestrzeni stanu zanieczyszczenia atmosfery. Koniecznością staje się umiejętne określania obszarów wzrostu stężeń emitowanych substancji, co ma na celu zapobieganie degradacji środowiska.

MapAir to idea Eco Smart City, która pozwala na badanie powietrza przez wiele sensorów. Urządzenia te dzięki synchronizacji pozwalają na zbudowanie wiarygodnej mapy zanieczyszczenia powietrza nad miastem. W ten sposób można monitorować zanieczyszczenia nie tylko pochodzące z domowych kotłowni, ale również te pochodzące z ruchu drogowego.

Geoportal z mapą zanieczyszczeniaLZO

Jakość powietrza w Twoim mieście

Geoportal to miejsce, w którym prezentowane są wszystkie dane pomiarowe w formie interaktywnych map zanieczyszczenia. Zyskasz wiedzę na temat aktualnego poziomu zanieczyszczeń, oraz dowiesz się jak na przestrzeni czasu zmienia się jakość powietrza w Twojej okolicy. Miasta zyskają wiarygodne narzędzie, które umożliwi weryfikację skuteczności wprowadzanych strategii środowiskowych.

Geoportal to miejsce, w którym prezentowane są wszystkie dane pomiarowe w formie interaktywnych map zanieczyszczenia. Zyskasz wiedzę na temat aktualnego poziomu zanieczyszczeń, oraz dowiesz się jak na przestrzeni czasu zmienia się jakość powietrza w Twojej okolicy. Miasta zyskają wiarygodne narzędzie, które umożliwi weryfikację skuteczności wprowadzanych strategii środowiskowych.

Mapa zanieczyszczeń
System dronowy - rodzaje pomiarówO3

Jakość powietrza w Twoim mieście

System dronowy MapAir to metoda matrycowego pomiaru zanieczyszczenia powietrza przy pomocy roju dronów. Metoda ta wskazuje faktyczne źródło emisji szkodliwych i trujących substancji. Jednoczesny pomiar w wielu punktach daje rzeczywisty obraz źródła problemu elminując zakłócenia wynikające z przemieszczenia się mas powietrza. Drony wykonują trzy rodzaje pomiarów: matrycowy, cylindryczny i liniowy.

Pomiar matrycowy

Trójwymiarowa mapa zanieczyszczenia powietrza. Drony ustawione w matrycy przemieszczają się w pionie.

Pomiar cylindryczy

Informacja o wpływie wybranego emitera zanieczyszczenia powietrza w okolicy. Drony rozchodzą się w poziomie wokół wskazanego obiektu.

Pomiar liniowy "skaner"

Jest to efektywny sposób tworzenia mapy powietrza. Drony ustawiają się w linii skanując powietrze nad wskazanym obszarem.

O Nas

Specjaliści firmy LTA Design już od 2018 roku angażują się w prace nad systemami wspomagającymi walkę ze smogiem, który co roku dusi mieszkańców aglomeracji miejskich. Na bazie doświadczeń z misji pomiaru zanieczyszczeń powietrza realizowanych przez pojedynczy dron wyposażony w sensor substancji szkodliwych, powstał pomysł bardziej kompleksowego podejścia do problemu smogu.

Projekt MapAir jest rozwinięciem dotychczas stosowanej metody, a efektem jest system pozwalający na pełną diagnostykę zanieczyszczeń powietrza na wyznaczonym obszarze w modelu wielowymiarowym. Dokładny obraz stanu powietrza można osiągnąć dzięki skanowaniu przez rój dronów, poruszający się w matrycy 7x7 w pionowej i poziomej płaszczyźnie.

MapAirNO2

Jakość powietrza w Twoim mieście

 • Diagnoza miejsc o dużym zanieczyszczeniu powietrza
 • Monitorowanie zmian jakości powietrza w skali roku
 • Pomiar efektywności wprowadzanych rozwiązań ekologicznych
 • Analiza czynników wpływających na przemieszczanie zanieczyszczenia
 • Analiza wpływu gmin ościennych na zanieczyszczenia
 • Precyzyjna lokalizacja źródeł zanieczyszczeń
 • Diagnoza miejsc o dużym zanieczyszczeniu powietrza
 • Monitorowanie zmian jakości powietrza w skali roku
 • Pomiar efektywności wprowadzanych rozwiązań ekologicznych
 • Analiza czynników wpływających na przemieszczanie zanieczyszczenia
 • Analiza wpływu gmin ościennych na zanieczyszczenia

Pakiet Mini

 • 3 sensory - 1 stacjonarny i 2 mobilne
 • Pomiary PM1, PM2, PM10, NO2, LZO
 • Dostęp do wyników pomiarów w czasie rzeczywistym
 • Dostęp do historycznych pomiarów z ostatnich 30 dni
Skontaktuj się z nami

BestSeller

Pakiet Optimal

 • 9 sensorów - 3 stacjonarne i 6 mobilnych
 • Pomiary PM1, PM2, PM10, NO2, LZO, SO2, O3, CH20
 • Dostęp do wyników pomiarów w czasie rzeczywistym
 • Dostęp do historycznych pomiarów z ostatnich 90 dni
Skontaktuj się z nami

Pakiet Pro

 • 50 sensorów - 20 stacjonarnych i 30 mobilnych
 • Pomiary PM1, PM2, PM10, NO2, LZO, SO2, O3, CH2O
 • Dostęp do wyników pomiarów w czasie rzeczywistym
 • Nielimitowany dostęp do danych historycznych
Skontaktuj się z nami